Om MMA – Mixed Martial Arts

MMA står för mixed martial arts och är en sport med sparkar, slag, markkamp och kast.

Det finns en tidig form av MMA som heter Pankratio, som under antikens Grekland var en olympisk sport. Pankratio var nästan helt regelfritt, den enda regeln var att det inte var tillåtet att använda vapen. När Grekland blev kristet förbjöds Pankratio då sporten ansågs vara för brutal. MMA uppkom igen under 1900-talet i Brasilien och kallades då för vale tudo, som betyder allt är tillåtet. USA fick upp ögonen för MMA år 1993 då de startade en turnering vid namn UFC (ultimate fighting Championship). Den första turneringen var en åttamannaturnering där olika kampsportutövare skulle mötas nästan helt utan regler. Allt var tillåtet förutom att bitas och peta varandra i ögonen.

MMA har med tiden blivit säkrare och man förbjuder vissa attacker som anses farliga, tillexempel slag mot skrevet och slag/sparkar mot bakhuvudet. Alla tävlande måsta använda tandskydd, skrevskydd och handskar.

De flesta kampsporter definieras av hur utövaren ska utföra speciella tekniker, medan MMA snarare definieras av vad utövaren inte får göra. De tävlande får göra näst in till allt, men det finns några saker som inte är tillåtna:

  • Peta i motståndarens ögon, bita, dra i motståndarens kinder
  • Sparka/slå mot bakhuvudet, ryggraden och njurarna
  • Slå/sparka mot skrevet
  • Slå eller ta tag i strupen
  • Kasta/sparka ut motståndaren från ringen med flit

Hur vinner man matchen?

Det finns olika sätt att vinna en match. Antingen blir en utövare medvetslös på grund av slag och sparkar, då ses motståndaren som vinnare. En tävlande kan även självmant ge upp genom att slå tre gånger i marken. En tävlandes ringmedlemmar kan även de ge upp matchen om de anser att den tävlande är för skadad, då slänger de in handduken i ringen och motståndaren vinner.

Är MMA farligt?

Det finns många som kritiserar sporten MMA då de snarare anser det som misshandel än en sport. Det har skrivits artiklar med rubriker som ”Stoppa misshandeln” och ”Hjärnan skadas av MMA”, där det skrivs om hur farligt MMA egentligen är. Det har gjorts många forskningar på hur allvarligt hjärnan egentligen skadas av alla slag utövarna får utstå. Forskare och läkare har fastställt att MMA är skadligt för kroppen och att man bör vara försiktig.

Det finns även de som är för MMA, de påstår att MMA inte har något med misshandel att göra då det är en sport där båda tävlande är medvetna om riskerna och kan reglerna. De påstår även att boxning är värre än MMA då slag mot huvudet förekommer mer sällan i MMA än i boxning. Många anser att det är fel att kalla MMA misshandel då utövarna aldrig har som avsikt att skada motståndaren när de går in i matchen. De har som avsikt att vinna och få motståndaren att ge upp, men aldrig att medvetet skada varandra. Ett annat argument för MMA är att det alltid finns en domare närvarande som kan avbryta matchen om denne anser att någon skadas allvarligt. Är MMA skadligt? Vad tycker du?